Käyttöehdot

ViihdeSallapin palveluiden käyttöehdot.
Voimassa 1.5.2021 lähtien toistaiseksi.

Ohjelmatoimisto ViihdeSallap Oy
toimisto@sallap.fi
Y-tunnus 0935286-2

Lue sopimusehdot huolellisesti ennen kuin aloitat palveluidemme käytön.

1. Yleistä

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.viihdesallap.fi (jäljempänä ”Verkkosivusto”) olevaan palveluun (myöhemmin ”Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttämällä palveluita sitoudut noudattamaan ehtoja. Mikäli et hyväksy ehtoja, älä käytä palveluita.

Käyttämällä sivustoa sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

2. Rekisteröityminen

Rekisteröityminen ei ole edellytyksenä Verkkosivuston käytölle ja Verkkosivustoa voidaan käyttää myös vierailijana, jolloin rekisteröitymistä ei vaadita. Mikäli käyttäjä tilaa Palvelun, saa hän salasanan materiaalien käyttöönottoa varten. Salasanaa ei saa siirtää tai luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön. Jos käyttäjä epäilee tai havaitsee salasanansa joutuneen kolmannen henkilön käsiin, käyttäjän on viipymättä ilmoitettava asiasta ViihdeSallapille. ViihdeSallap pidättää oikeuden oman harkintavaltansa mukaan vaihtaa salasana väärinkäytön estämiseksi.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta suoritetusta toiminnastaan Verkkosivustolla. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Verkkosivustoa tavalla, joka haittaa Verkkosivuston käyttöä tai toimivuutta, petollisiin tarkoituksiin, loukatakseen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai soveltuvien lakien vastaisesti. ViihdeSallap ei ole vastuussa salasanan luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus poistaa Verkkosivuston kautta kerätyt henkilötiedot ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sallap.fi. Henkilötiedot poistetaan 72 tunnin kuluttua siitä, kun ViihdeSallap kirjallisesti kuittaa pyynnön saapuneeksi

3. Verkkosivuston käyttö

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan käyttämättä Verkkosivustoa seuraavilla tavoilla tai kohdistamatta Verkkosivustoa kohtaan seuraavia toimia:

  • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen ja lähettäminen;
  • hakkerointi, krakkerointi tai väärän taikka turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
  • ViihdeSallapin tai kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavan tiedon tai materiaalin levittäminen tai lähettäminen;
  • Palveluiden käyttö tavalla, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja, soveltuvaa lakia tai viranomaisten määräyksiä;
  • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
  • toiseksi henkilöksi tekeytyminen;
  • muiden käyttäjien salasanan käyttäminen tai käytön yrittäminen;
  • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
  • objekti- tai binäärikoodin muuttaminen lähdekoodiksi; ja
  • minkä tahansa ohjelmiston tai ohjelmiston osien lataaminen Verkkosivustolta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa ViihdeSallap tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli ViihdeSallap katsoo käyttäjän rikkoneen näitä Käyttöehtoja ja/tai käyttäneen Verkkosivustoa laittomaan tai muuhun kiellettyyn tarkoitukseen, ViihdeSallap voi harkintavaltansa mukaisesti estää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle ilman ennakkoilmoitusta.

4. Käyttäjän tuottama sisältö

Käyttäjän tuottaessa sisältöä (esimerkiksi kuvia, videoita, tekstejä) Verkkosivustolle, käyttäjä sitoutuu antamaan ViihdeSallapille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa ViihdeSallapille oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan ViihdeSallapin puolesta ja ViihdeSallapin niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan ViihdeSallapia kaikkia sellaisia kolmansien osapuolten esittämiä vaateita ja vahingonkorvauksia vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottamasta sisällöstä.

5. Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisältämän materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuden kuuluvat ViihdeSallapille. Verkkovalmennuksen yhteydessä käyttäjälle annettavien materiaalien, mukaan luettuna mutta ei ainoastaan valmennussisällön, harjoitusohjelmien, ohjevideoiden ja koulutusmateriaalien (yhdessä jäljempänä ”Materiaali”) tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat ViihdeSallapille. ViihdeSallap myöntää käyttäjälle rajatun oikeuden käyttää materiaalia ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalin jakaminen tai sen julkaiseminen sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa on kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti ViihdeSallapille tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Materiaalin tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen lain vastaisesti tai ilman ViihdeSallapin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Immateriaalioikeudet käyttäjän tuottamaan sisältöön kuuluvat käyttäjälle. Käyttäjä antaa kuitenkin kohdassa 4 kuvatun käyttöoikeuden tuottamaansa sisältöön ViihdeSallapille.

6. Henkilötietojen käsittely

ViihdeSallap käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palvelua käyttämällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että ViihdeSallap voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan ViihdeSallapin yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta ViihdeSallapille sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sallap.fi.

7. Tuotteiden toimitusehdot

Tilauksesta tulee sitova, kun asiakas lähettää tilauksen Viihdesallapille ja ViihdeSallap on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Voimassa oleva hinnasto on nähtävillä verkkosivustolla ja kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. ViihdeSallap pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Palvelussa voi maksaa ainoastaan ViihdeSallapin hyväksymillä maksutavoilla, jotka löytyvät tästä sopimuksesta.

ViihdeSallap vastaa toimittamansa palvelun virheettömyydestä näiden käyttöehtojen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan palvelun virhe voidaan korjata. ViihdeSallap pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai on kohtuuton muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Osassa palveluista on kiinteä aloituspäivämäärä, joka on mainittu kurssin yhteydessä myyntisivulla. Osto koskee vain sillä hetkellä alkavaa ajankohtaa, eikä ostoa voi yhdistää muuhun ajankohtaan. Poikkeustilanteissa ajankohtaa voidaan siirtää, mikäli asiakkaalla on lääkärintodistus, jolla hän osoittaa ettei voi osallistua verkkokurssille kyseisenä ajankohtana.

8. Digitaalisten palveluiden etämyynti ja peruuttamisoikeus

14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä, eli esimerkiksi verkkovalmennusta, koskevan sopimuksen tekemisestä.

Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. konsertin katseluoikeus) tai teksti (mm. e-kirjan lukuoikeus).

Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä.

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman kuluttajan ennakkosuostumusta, kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä tai kuluttaja ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta. Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas saa käyttöönsä verkkosivuston salasanan, jolla kirjaudutaan valmennusmateriaaleihin.

9. Vakuutukset

ViihdeSallap tarjoaa Verkkosivuston sellaisena kuin se on ja kuin se on saatavilla. ViihdeSallap ei ole vastuussa Verkkosivuston jatkuvasta toimivuudesta tai saatavilla olosta. ViihdeSallap ei myöskään anna vakuutuksia Verkkosivustolla esitettävien tai julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että Verkkosivustoa voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on Verkkosivuston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet, liittymät sekä tietoliikenneyhteydet. ViihdeSallap varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata Verkkosivustoa, sekä keskeyttää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tietosuojaa, Verkkosivuston huoltoa, Verkkosivuston väärinkäyttöä tai muuta vastaavaa asiaa koskevista syistä.

10. Maksutavat

Ellei palvelussa erikseen toisin mainita, palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat pankki- ja mobiilimaksut.

Pankkimaksut
Voit maksaa mistä tahansa suomalaisesta pankista (Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, Osuuspankki, POP-pankki, Säästöpankki, S-pankki ja Ålandsbanken). Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy ViihdeSallap Oy. ViihdeSallap Oy:n tilinumero: FI37 5166 0220 0015 89 / ViihdeSallap. Osuuspankki, BIC: OKOYFIHH.

Mobiilimaksutavat
Mobiilimaksutavat ovat MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Siirroissa käytettävä puhelinnumero on 040 512 2304 / Ella Ahonen.

MobilePay
Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla: mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

Siirto
Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:

OP:n yleiset euromaksuehdot
Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla
Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankissa

11. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, ViihdeSallap ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

ViihdeSallap ei myöskään vastaa miltään osin Verkkosivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä tai Verkkosivuston käytön seurauksena käyttäjälle voidaan lähettää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille tai palveluihin. ViihdeSallap ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käytöstä tai toiminnasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehtoihin ennen niiden käyttämistä.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. ViihdeSallapin ja käyttäjän väliset Verkkosivuston käyttöä tai näitä Käyttöehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

13. Päivitykset

ViihdeSallap pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä Käyttöehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Käyttöehdot. Nämä Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 24.5.2021.